Tandblekning

Vackert vitt leende

Många drömmer om ett vitt och fräscht leende. Ett ljust och fint leende signalerar livskraft, glädje och lycka. Det smittar och öppnar dörrar – speciellt när det är ärligt och naturligt. I takt med vad vi utsätter våra tänder för så minskar dock vitheten för de flesta. Tandblekningar har därför blivit allt vanligare och det går ju inte att blunda för att det är ett snabbt och effektivt sätt att få en fräscht utseende.

Tandblekning finns idag inte bara hos auktoriserade tandläkare utan även hos olika skönhetssalonger. De främsta råden är att alltid bleka tänderna hos en utbildad tandläkare. Bleker du tänderna hemma eller går till en outbildad person som inte känner till riskerna med en tandblekning och använder för starka preparat kan emaljen förstöras.

Varför uppstår Missfärgningar?

Det finns många anledningar till att tänder är missfärgade. Vissa missfärgningar finns på alla tänderna och orsakas då ofta av att färgämnen från livsmedel, drycker eller tobak påverkar emaljen. När vi blir äldre blir tänderna också ofta mörkare. Dessa missfärgningar är generiska och kan drabba alla.

Att göra tänderna ljusare i de här fallen är en kosmetisk åtgärd som kan uppnås med de beprövade kosmetiska blekningsprodukter som gel. Gelerna finns för användning i kombination med individuellt framställda blekskenor, men också i den nya förfyllda engångsskenor. Resultatet blir vitare och fräschare tänder. Om tänderna senare skulle mörkna igen kan en kort uppfräschning återställa resultatet.

Andra typer av missfärgningar kan penetrera tandens hårdvävnader inifrån på grund av sjukdomar, skador eller medicinsk behandling dvs. på grund av kongenitala, systemiska, metabola, farmakologiska eller iatrogena faktorer, såsom dental fluoros, gulsot, tetracyklin, missfärgning från Minocyklin hos vuxna, porfyri, trauma och fetal erytroblastos. För att försöka behandla missfärgning av dessa orsaker behövs klinikbehandling med ett medicinskt blekningssystem. I många fall kan en sådan riktad blekning göra att alternativ behandling som fyllningar, skalfasader eller kronor blir onödigt eller kan skjutas på framtiden.

Professionell blekning är en utmärkt och minimalinvasiv metod för att på ett säkert sätt kunna få vitare tänder efter missfärgning.

Hur går blekningsprocessen till?

Blekningsprocessen möjliggörs på grund av att karbamidperoxid och väteperoxid fritt kan passera genom emalj och dentin och tränga igenom till alla delar av tanden.

För kosmetisk blekning räcker koncentrationer på upp till högst 6 % väteperoxid för att nå tändernas yttre ytor och avlägsna missfärgningar som orsakats av livsmedel, drycker och tobak/snus. För tänder som är missfärgade av sjukdom eller läkemedel kan högre koncentrationer behövas för att nå djupare in i det missfärgade tandområdet. De här peroxiderna bryts ned till syreradikaler som migrerar mellan emaljprismorna för att bryta ned de färgade molekylerna som ger missfärgningen. Tandens struktur förändras inte. Det är den inre tandfärgen som helt enkelt görs ljusare. Blekande ämnen bryts ned till små molekyler och rör sig i alla riktningar, så även om tanden inte är helt täckt med blekmedel behandlas ändå hela tanden. Befintliga tandersättningar kommer inte att blekas.

Ett stort antal studier har påvisat peroxiders effektivitet i att bleka tänder. Emalj, dentin, befintliga fyllningar, cement och bondingmaterial påverkas inte av de blekande ämnena och skadas inte heller av blekningsmaterialen.

Hur är det med risker vid tandblekning?

Man ser inte att det finns några risker med blekning om det utförs kontrollerat. Det har inte heller visat sig några bestående biverkningar efter blekning. Men vid hemblekning händer någon gång att patienter får sina papiller etsade av blekmedlet som runnit ut på tandköttet. Det försvinner efter några dagar men är naturligtvis obehagligt. I något enstaka fall kan ilningar vara i cirka ett dygn efter behandlingen.

Kan blekning påverka bindningsstyrka?

Även om blekande ämnen frigör syrgas i tanden försvagas inte befintliga bindningar. Om bonding eller cementering ska utföras efter blekning, bör det vänta tills 7-10 dagar efter blekningen. Den höga syrgaskoncentrationen i tanden skulle signifikant och ogynnsamt kunna påverka polymerisering av plaster.

Hur länge varar det vitare resultatet?

Resultatet brukar vara stabilt, men patientens individuella livsstil och matvanor kan göra att proceduren bör upprepas regelbundet. Säkerheten hos de blekande ämnena gör att varken tandläkare eller patient behöver vara oroliga för detta.

Hur vita tänder kan man förvänta sig efter blekning på klinik?

Det är väldigt individuellt hur vita tänderna blir då det hela utgår från din ursprungliga färg. Med Philips zoom kan du förvänta dig upp till 8 gånger vitare vilket är väldigt mycket. Philips Zoom är en skonsam och effektiv tandblekningsmetod som endast finns på tandkliniker.

Gör blekning tänderna sensibla?

Tandsensibilitet är en relativt vanlig biverkning i samband med blekning. Om det inträffar är det oftast övergående och försvinner när blekningen är avslutad. De flesta Opalescence®-produkterna innehåller emellertid också PF (Pför kaliumnitratoch Fförfluorid) desensibiliserande ämnen för ytterligare komfort.

Forskning har visat att kaliumnitrat, precis som väteperoxid, penetrerar genom hårdvävnaderna till pulpan. Kaliumnitrat agerar mer som ett analgetiskt eller anestetiskt ämne genom att hindra nerven från att repolariseras efter att den har depolariserats i smärtcykeln. Fluoriden agerar framförallt genom att blockera tubuli och dämpa vätskeflödet som ger upphov till sensibiliteten.

Blir tandemaljen svagare av blekning?

Opalescence® tandblekningsgelen innehåller PF (P för kaliumnitrat, F för fluorid), vilket hjälper till att bibehålla emaljens hälsa under blekningsförfarandet.

Tandköttet är väl minst lika viktigt?

Tänder och tandkött hänger ihop. Det går inte att enbart fokusera på vita tänder om tandköttet inte mår bra. Något som kan orsaka inflammationer i tandköttet är plack (bakteriebeläggning). Utan behandling kan inflammationen utvecklas till tandlossning.

Recent Content

link to Tandsten kan vara orsaken till tandlossning

Tandsten kan vara orsaken till tandlossning

Nya studier visar att risken för att utveckla ett antal allvarliga sjukdomar ökar när munhygien inte är tillräckligt bra. Detta är särskilt sant om du lider av hjärt-kärlsjukdom, blodproppar och diabetes. Den skyldige heter munbakterier. Därför är en förutsättning att få tandsten och plack under kontroll. Kvinnor riskerar särskilt att tappa tänder efter klimakteriet om […]
link to Vad kostar det att gå till tandläkaren? Privat och hos Folktandvården.

Vad kostar det att gå till tandläkaren? Privat och hos Folktandvården.

Sedan 1999 råder det fri prissättning på tandvård i Sverige. Det betyder att tandläkare som arbetar på en privat klinik bestämmer själv hur mycket en behandling ska kosta. Vad just din behandling kommer att kosta beror på vilka undersökningar och behandlingar du behöver. Du har även ett statligt tandvårdsbidrag som hjälper dig med kostnaden. Nedan […]